Hajnali Fényszólítások

 

A tízezer elemien fontos tanítás egyik lehetséges sűrítése mindössze 100 mondatban.

A 100 Egy Mondat célja, hogy jobban megnyissa előtted az égi-földi mennyországot.

Minden reggel Egy-Egy Mondat jelent meg Fényszólításként 2014. október 1-től 2015. január 8-ig.

https://www.facebook.com/hajnali.fenyszolitas

Levél az Egy Mondatok olvasójához

 

Drága Lélektestvérem!
            Minden nap EGY-EGY MONDATOT küldök Neked! Kérlek, fogadd szeretettel!
            Azt a váratlan felkérést kaptam, hogy korán reggel egy-egy mondatlelket küldjek mindenkinek szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban.
            A mondat fényszólításként semmi mást nem szeretne, minthogy minél többeket inspiráljon saját lelke emelésére.
            Ha a fénytől jobban világít a lelkünk, szívünk, nő az önbecsülésünk és s ugyanígy nő nemzetünk önmagába vetett hite. Ettől is erősödünk.
            Napi egy-egy hajnali fényszólítást kapsz, ha örömmel fogadod. Nincs ma más dolgunk, mint minél több örömöt sugározni, mert szeretetadásunk így lesz hiteles.
            Kérlek, hogy a fényszólítást küldd tovább szeretteidnek, családod tagjainak, baráti közösségeidnek, nemzeted bármely tagjának, s a világon bárkinek.
            Ha naponta egyszer imádkozol, meditálsz, merengsz, vagy éppen tűnődsz, akkor önmagad, nemzeted és mindenkit szebbnek, jobbnak tapasztalsz. Ne szégyelld, hogy negatív érzéseid helyett a Lélek Hangja szólal meg Benned.
            Ha minden atom a világmindenség minden atomjával kommunikál, akkor minden érzésed és gondolatod kommunikál a galaxisunk minden élő lelkével.
            A fókusz a szeretteinken van, de szívünk mindenkit köszönt

 

Az I.-X. Fejezet Egy-Egy Mondatai

 

 I. fejezet: Égi-Földi alapigazságok

1. Isten szeret Téged!

2. Önvalód (Isteni Éned) szeret Téged!

3. Szerelmed mindörökre szeret Téged

4. Nemzeted szeret Téged, észrevétlenül is!

5. Ember, Szeretet vagy, örökké!

6. A Szellem minden álmod teljesíti.

7. A Természet angyal-karjaival ölel Téged.

8. Földanya (a Gaia) hűségesen szeret Téged.

9. Családlelked a jóságot tanítja Neked.

10. Isten szerelmes gyermeke és társa vagy!

 

II. fejezet: A Belső Út

 

1. A szeretettség esélyt ad Neked a Belső Útra.

2. A Belső Út a katartikus újjászületés mámorát kínálja.

3. A Belső Út megment a belső haláltól, az egó és elme uralmától.

4. Földi jussod a szenvedő lélekből szerető emberré lenni.

5. A legnagyobb csoda, hogy átmész a Tű Fokán (a Szűk Szoroson).

6. Az élet-, a lélek-, és a tudatváltás kiemelkedés a sötétségből.

7. A második születés a Külső Emberből a Belső Emberré válás.

8. Örökké felszentelt vagy az alkímiai átlényegülésre.

9. Lélekfeltámadásod a Fényemberré (Jézus-emberré) növekedés.

10. Szeretet-emberként Istenember leszel: beteljesül a sorsod.

 

III. fejezet: Isteni Szerelem és Család

 

1. A szeretettséged növeli esélyed az Igazi Szerelemre és a Családra.

2. Az isteni minőségű Szerelemben a tökéletes extázist és egységet élheted a földön.

3. A testi-lelki-tudati szeretkezésed a földi isten és istennő szakrális égi mámora.

4. A teljesen odaadó, szerelmes szeretetben minden létezőt és létezést ölelsz.

5. Az Ikerláng Szerelemben megszentelődve a legteljesebb boldogságig emelkedsz földi testben, égi lélekkel.

6. A minden feltétel nélküli Szerelem (és Szeretet) létezésed központi célja, értelme és életgyakorlata.

7. Ikerlélekként szerelmes párban és családban korlátlanul növekedhetsz.

8. A család a legteljesebb és legmélyebb szakrális szeretetközösséged és egyben emberséged gyöngéd iskolája.

9. A Belső és Külső Utakon jól haladhatsz, ha valódi Szerelmet élsz és szeretetcsaládot teremtesz.

10. Minden földi ember tehát Szerelem-Ember; Te is Az vagy!

 

 IV. Az Élet törvényei

 

1. A szeretettséged lehetővé teszi, hogy szeretetben kibontsd és továbbteremtsd az Életet.

2. Az Élet a Teremtő tudatának kivetítése, örök és visszavonhatatlan, teremtett és teremtő; Önvalódban felismerheted.

3. A fehér energia a teremtés energiája, s mivel a Teremtő önmagára ismer, ezért az Ige a teremtés második teremtője; az Igét Te is hordozod.

4. A sokdimenziós Möbius-szalag mátrix Mindenséget segítségeddel a Szerelem Energia tartja össze és működteti.

5. Az energia egyben a megtestesült információ, amit az atomban a még ismeretlen mezon iker-részecske hordoz; ezért minden tudás benned van.

6. Az ember lényege nem a test, s majd a megértett anyag elárulja, hogy az atomokban is vannak lélekképviselő részecskék, ami igazolja Benned is a test és lélek összehangolt szentségét.

7. A Benned rezgő-fénylő Lélek az Élet, ezért is magad vagy a Lélek, a testruhát sértetlenül cserélheted.

8. Minden, ami létezik, kő, növény, állat, fekete anyag, vagy bolygó veled összhangban Érted van.

9.Egyetlen valóság van az isteni valóság, ami egyben a szakrális Élet szubsztanciája. Ezért számodra az Élet egyetlen valósága a Szerelem és a Szeretet.

10. Elhivatott teremtő vagy, összekapcsolva a Teremtővel, a teremtésre felszentelve.

 

V. A közösségek feltámadása

 

1. A szeretettséged lehetővé teszi, hogy ne csak belül, hanem kívül, a világban is túl mutass magadon; beavatott közösségteremtő vagy.

2. Ahogy Te emberként tudatlény vagy, úgy a társadalom is alapvetőn tudatforma és tudatminőség.

3. Ha Te szentség vagy, a Társad is szentségek, ha Társaid szentségek, minden közösség és társadalom Szentség.

4. Ha csak önmagadat szereted, nem leszel Istenember, csak akkor, ha a másik embert és közösségeidet ugyanúgy szerelmesen szereted!

5. Ha kint az, ami bent, akkor bent is az, ami kint; légy mindenhol otthon.

6. A szakrális lokális közösségeid újra megadják Neked a sokrétű önellátást; öngondoskodó vagy!

7. A magyarság a szeretet és tudás nemzete, sőt tudatnemzet, segítségeddel most az Aranykor előkészítését szolgálja.

8. A végső megpróbáltatás után a Föld szakrális közösségként visszatalál Istenhez és a Szellemhez, mert Te ezt választod.

9. Az Új Kor jeleként a földönkívüliek fényközösségei is Testvéreid lesznek.

10. Már a harmadik dimenziós Föld is kapu a holisztikus közösségekhez; menj át a Kapun, Barátom!

 

VI. A teremtő gazdaság újraszületése

 

1. A szeretettséged lelki kötelességé teszi, hogy a pusztító profitgazdaság helyett életkiteljesítő szeretetgazdaság jöjjön létre bolygódon.

2. A gazdaság az Isteni Lét gazdagságának – általad is – minden létezőhöz való eljuttatása egyetlen létező kára nélkül.

3. A számodra igazságot adó Isteni Lét nem más, mint az Isteni (édeni) rend szakrális és isteni törvényeken alapuló életgyakorlata.

4. A szakrális életgyakorlat termelő-ellátó-szolgáltató rendszere a közösségi szeretetgazdaság; Tőled függ születése és létezése.

5. A közösséget szolgáló szeretetgazdaság a természet lelkes lényeit ajándékba kapja, hogy ugyanúgy ajándékként örökölhessék a következő generációk.

6. Az új gazdaság gyökere és kerti virága az önellátó, öngondoskodó, önteremtő családi és lokális gazdaság, ami már cseperedik általad.

7. A szakrális politikai állandóan párbeszédben Istennel a szakrális életgyakorlat teljességének felülvigyázója; Te vagy a politika megtestesítője.

8. A jövő teremtésekor a mérő- és csereeszköz nem a pénz, de jelképesen hívhatjuk közösségi szeretetpénznek.

9. A szeretetgazdaság önmagán túlmutató megbízatása, hogy tökéletesen szolgálja a földbolygó véglegesen isteni édenkertté váljon.

10. Az Isteni Rend a földbolygón és a földbolygóra születő idő- és térfeletti formája, az Aranykor kezet nyújt Neked.

 

VII. A szakrális rend és a változás

 

 1. A szeretettséged felismerteti Veled, hogy az örök változás célja a szakrális rend megteremtése.

 2. Az égi és földi szakrális rend a szeretet egyetemes mindenhatóságának önön kiterjesztése minden létezőre és nemlétezőre.

 3. A pusztulás és önpusztítás soha nem akadályozhatja meg, hogy az isteni (avagy szakrális) rend felmutassa önmagát; benned és saját világodban is.

 4.  A változás őrzője, hitének megtartója, istengyermeki tervezője, engedelmes cselekvője Te is vagy; mindnyájan.

 5. Személyes Önvalód, mint lélekkosár szüntelenül befogadja és sugallja Neked a szakrális rend, avagy az örök édenkert kódját.

 6.  A változás akkor válik gyümölcsözővé, amikor a Belső Úton diadallal átlépsz a Szeretet Emberségbe.

 7.  Eljuthatsz az igaz tudásig és bölcsességig, hogy megértsd, mi történik Benned és Veled.

 8.  Tényleges változtatást úgy teremthetsz örömben, hogy a belső csendből kiemelkedik benned az élő földi mennyország.

 9. A számtalan belső földi mennyország teszi lehetővé, hogy a földbolygó és teljes népessége a fizikailag is megteremtődött mennyországban éljen.

 10. Az isteni mámoros mennyvilág egyaránt azonos saját Istenemberségeddel, az istennői Gaiával és a földbolygón teremtett isteni édenkerttel.

 

VIII. A földbolygó emelkedése

 

 1. A szeretettséged befogadja, hogy nem csak Te, hanem a bolygód is magasabb dimenzióba emelkedik.

 2. Mindenki a magasabb dimenzióból születik le a földre, ahol az örök Lelked felveszi az aktuális testruhát.

 3. Ahonnan érkezel, a Lélekcsaládodból lépsz ki, s még tudomásod van róla, hogy Egy-lélekként vannak őslélek szüleid a galaxisban.

 4.  Amikor elindulsz a bolygónkra, az Egy-lelked ketté válik, Férfira és Nőre; ők ketten az Ikerlángok.

 5. A földi testi halálod után a Lélek (magába olvasztva Önvalódat, Felsőbb Énedet) visszatér a magasabb dimenzióba; ezért vagy halhatatlan.

 6.  A földbolygó szintén nem csak testruha (fizikai bolygó), mert van neki saját lelke, a Gaia.

 7. Gaia egyúttal az Istenanya kivetülése; Téged ölel és támogat.

 8. A Gaia egyaránt lelkes anyag, testetlen tudat és isteni ige; ugyanúgy születik, hal és nem vész el, mint Te.

 9. Ha a legmagasabb dimenziókba is feljutsz, egyike vagyok azoknak, akik a galaxisok születésekor a lélek beleteremtéséért felelnek.

 10. Ahogy a sokdimenziós világegyetemek, úgy a bolygók is, mindig felfelé, magasabb isteni minőségre törekszenek.

 

IX. Jézus szeretetüzenetei

 

1. Az Atyai szeretettségem és Szerető Őslelkem alázatával örök Szerelmes Szeretetté tett.

2. A Szeretet egy körenergia, elindul tőled, engem érintve eljut Hozzád.

3. A Szeretet követel, felemel és bizalmat hoz, jellemben megszilárdít, jóra nevel; minden nap több leszel általa.

4. Az egyetlen kapocs, ami közöttünk van, a Szeretet, és ez semmivel nem téveszthető össze.

5. Összeolvadva Isteni Éneddel megtapasztalod majd, hogy mindent, amit elvesztettél, sokkal magasabb szinten kapod vissza.

6. A velem örökké Egy Mária Magdolna a jobbik Felem.

7. Amíg nem hiszed megingathatatlanul, hogy Égi Párod ölében éled le az életed, addig ez a csoda nem történik meg Veled.

8. A kételkedést add át nekem, s cserébe adom a töretlen hitet.

9. Állandóan teremtem önmagam és önmagamban Téged.

10. A Szeretet nevében vállaltam mindent, amit az emberekért tettem, és amit tenni is fogok.

 

 X. Aranyember – az Aranykorban

 

1. Szeretettséged és Isten-hited jóvoltából szeretettséget adsz teljes és határtalan mindenségednek.

2. A mindenek feletti Szerelem és Szeretet tartja fent a belső és külső (égi-földi) Mennyországot.

3. Az elvirágzott és befejezett vaskori világrendet szeretettel öleld magadhoz.

4. Isten sokkal közelebb és sokkal inkább Érted van, mint bármikor is gondoltad.

5. A Benned lévő Belső Ember Jézus; ünnepeld a legnagyobb kegyelmet.

6. Az isteni részecskék miatt örök és véget nem érő az isteni evolúció; ezért Te sem lehetsz más.

7. A folyton emelkedő Lelked bizonyosságként egyben a még felfoghatatlan Őslelked, akinek szintén vannak Lélekszülei; megismerheted őket.

8. Ikerlényként Égi Bensődben, a Földön és a galaxisokban mindenhol szakrális édenkertet teremtesz az ikerlelkek földi társadalmával harmóniában.

9. Az egyszerű mindennapokat egyedül Szerelemben-Szeretetben lehet és szabad élni Szerelmedért, szeretteidért, és szerelmetes világodért.

10. Fénylő Aranyember vagy és maradsz az Isten és az általad (és általatok) teremtett szakrális minőségű Aranykorban.

 

Javaslatok a befogadáshoz, az elfogadáshoz

 

Ha félelem van Benned, az visszahúz az ellenérzésbe.

Ha szeretettel olvasod a mondatot, az már emel Téged.

A mondatok hol elfelejtett, hol elváltozott, hol nem ismert igazságok.

Hol ősi, s hol mai új igazságok szólalnak meg.

Enged kérlek, hogy az olvasott mondat megszólaljon Benned.

Hallgasd meg egy-egy mondatról saját belső mondatod.

A mondatok között feltehetően nincs vita, ellenkezőleg dialógus van.

Szeresd, hogy a mondatok beszélgetnek Benned.

Ha közelebb vagy a bölcsességhez, hűséges leszel az igazságokhoz.

A megosztással segítsd, hogy a mondatok másokban is visszhangozhassanak.

Az Igazság nem egyéb, minthogy a 100 mondat Te vagy és Te leszel.

 

Személyes megjegyzés

 

Boldogan vállaltam, hogy minden nap egy-egy, de mindig más-más mondatot teszek fel hajnali fényszólításként. Kérlek, figyeld meg és szeresd, hogy ezek a mondatok most nem az ember belső vagy külső feladatairól üzennek.

Ellenkezőleg. A mondatok azt szeretnék minden léleknek jelezni, bizakodhatsz, merhetsz, táncolhatsz és boldog lehetsz, mert minden ÉRTED VAN, TÉGED BECSÜL, ÉS SZERETETT vagy. Belül és kívül egyaránt.

Abban reménykedem, hogy száz nap múlva a mondatokból egy új lélek- és világállapot képe rajzolódik ki. Az önmagát becsülő és emelő ember kegyelmi helyzete és szerelmes szeretet életet bontakozik ki.

 

Hajnali Fényszólítások

Egy gondolat a “Hajnali Fényszólítások” -hoz

 • 2022-07-30 at 13:00
  Permalink

  Fantasztikus ,lényegre törő írás.Évek óta ezt az utat járom.Boldog vagyok, hogy már nem vagyok egyedül az úton.A Teremtő teszi a dolgát.Boldogan fogadom az új lehetőségeket .Emeljük fel az emberiséget egy magasabb tudati szintre.

  Válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük