Irányt adó mottók

 

„A végső igazságot vagy tudatot fegyver, tűz, szél és víz el nem pusztíthatja. Csak az ismerheti meg, aki közvetlenül megtapasztalta.”
(Szvámi Vénkatésánanda: A Vaszistha-jóga)

„Az információ köré épülő társadalom rendszerint nagyobb mértékben biztosítja azt a két dolgot, amit az emberek a legtöbbre becsülnek a modern demokráciában: a szabadságot és az egyenlőséget. Robbanásszerűen megnőtt a szabad választás tere, legyen szó akár kábeles csatornákról, olcsó üzletekről vagy az interneten szerezhető barátokról. A legkülönfélébb – akár politikai, akár nagyvállalati – hierarchiák recsegni-ropogni kezdenek a nagy nyomás alatt. A nagy, merev bürokráciákat, amelyek korábban szabályok, előírások és kényszerítő eszközök segítségével igyekeztek mindent ellenőrizni a birodalmukon belül, aláásta a tudásalapú gazdaság felé való elmozdulás, amely hatalommal ruházza fel az egyént, biztosítva számára az információhoz való hozzáférést.”
(Francis Fukuyama)

„Azok a szimbolikus értelmi világok, amelyek azzal az igénnyel lépnek fel, hogy minden valóság az emberi értelem szerint értelmes, és amelyek az emberi lét érvényességének tanújául az egész kozmoszt felidézik, sejtetik, hogy milyen messze érnek el az emberi projekciók.”
(Peter L.Berger – Thomas Luckmann)

„Az értelmezés mindenkor előretekintésen alapul, ami az előzetesen szándékolthoz egy meghatározott értelmezhetőség felől ‘nyúl hozzá’.”
(Martin Heidegger)

„A lét utópiákat szül, ezek pedig szétfeszítik a létet, továbbterelik egy következő lét felé.”
(Karl Mannheim)

„A cyber-személyiség állandóan elméletek, modellek, paradigmák, képek és ikonok után kutat, melyek az általunk lakott valóság feltérképezésében és definiálásában segítenek.”
(Timothy Leary)

„A filozófus munkája – mint oly gyakran az építész munkája is – legfőként önmagán végzett munka. Azon, hogy miként látja a dolgokat. (És hogy mit kíván tőlük.)
(Ludwig Wittgenstein)

„Hogy mekkora kört fog át az élet, abból is sejthető, hogy az emberiséget egyfelől emberemlékezet óta elárasztja a beszéd, másrészt beszélni csak akkor beszélhet az ember, ha hazudni akar.”
(Franz Kafka)

„Amióta nem keresem érdekemet Mindent önként ad meg Isten”
(Keresztes Szent János)

„Az Istenek és az angyalok hordozta szeretet és gyengédség össze nem mérhető a szent emberekből áradó határtalan szeretettel.
(Szvámi Vénkatésánanda: A Vaszistha-jóga)