A megvilágosodás

 

 

A titok nem elreteszelt őrzött tudás.
A titok nem vasajtó, amit csak óriás feszíthet ki.
A valódi titok az igazság, a törvény váratlan feltárulása.
Az igazság, a törvény vagy az égi mosoly benned rejtőzik.
Az igazságok Világfát alkotnak, gyökerekkel és magas ágakkal.
Az igazságok hálói s hálószemei végül egyetlen törvényből erednek.
A megvilágosodás a központi gyökértörvény mindent átszabó megértése.  
Mindössze az történik, hogy a Felső Világból érkező fénycsóva megvilágosít.   
Fény van és minden fénylik.

A Titok Világfa a Föld és az Ég között áll.
A Titok Világfa belül szemérmes és szelíd Életfa.
Az Idők kezdete óta szeretnél bejáratot találni a világfa törzsén.
Évezredek óta vágysz az életfa belsejében leereszkedni a gyökerekig.
Minden nap, tegnap és ma is az Életfa alagútszéles főgyökerébe látogatnál.
Az alagút fényfolyosó, balra és jobbra kanyarog, hol lefelé, hol felfelé vezet.
A főgyökér a törvény kardvirágaként felnyúlik az Égbe és bejárja a Föld méhét.
Az alagútba akkor léphetsz be, ha megérted, hogy semmit, önmagadat sem érted.
A Gyökértorony is fénylik.

Ha nem érted a Törvényt, sötétségben vagy.
A Törvény azonban olyan, mint az élettitok feltáró Világfa.
Száz vagy ezer áginda karjai között hintaágyban fekszik az Igazság.
A Törvény azért törvény, mert az élettitok lelkét, az Önvalódat tárja fel.
A sötétségben nem gyullad fel, s nem világít a Teremtés első fénypontja sem.
Holott a Gyökér-fénytorony felső kupolája alatt a Mindenség Ura világító galaxis.
A sötétséget összesűríti, hogy társaid és barátaid többsége az Igazság hiányát se látják.
Saját feltáratlan Életfádat bizonyosan csak örök társad, lángoló ikerpárod öleli magához.  
Szerelmed szüntelenül fénylik.    

Az alagút szájában azt hallod, Isten vagy.
A belépés után két igazságangyal annyit mond, hogy higgyél.
A világító angyalszárnyak fényében láthatóvá válik életed igazsága.
A Mindenség Ura azért teremtett férfit és nőt, hogy istenben egyesüljenek.
A mindenséget is boldoggá tevő szerelmi összeolvadás az első gyökértörvény.
Az égi-földi nász extázisa viszont nem jön létre Isten összeadása és áldása nélkül.
Az ősök szerint az eszményi Szerelem teremti a világot s ugyanígy az ember önmagát.
Ezért ma ennek a törvény feletti törvénynek a tagadása okozza az emberiség önfosztását.
A tagadás azonban már világít.

Íme, a megvilágosító Magtörvény.
A földi Isten és Istennő eszményi szerelme tesz azzá, Ami vagy.
Ne legyints, ne tiltakozz, ne lázadj, ne menekülj, mert a Törvény ez.
A lángoló Ikerlények is csak a szerelem által és révén válhatnak Istenné.
Az Alsó Világból a Felsőbe emelve a fenséges párosodás tesz Mindenséggé.
Ehhez feltétel és nem cél a belső gyógyulás és a Belső Úton való átlényegülés.
Az Isten a szerelemajándékkal adja az új szívet, új leheletet, új lelket a bensőnkbe.
Ha sorsod nem ez lesz, saját Életfád törzse kifakad, lelke hervad és nyomorult vagy.
Csakhogy ragyog a Fény és ragyogsz Te is.

Varga Csaba A megvilágosodás