Varga Csaba eddigi életműve (megjelent könyvei) évtizedenként

 

Hetvenes évek (új világ keresése, fiatal írók mozgalma)

Fontosabb saját művek:

Művelődési közösségek, HNF, 1975 (szociográfia)

Azon túl ott a tág világ (társszerző: Bánlaky Pál), Magvető, Gyorsuló idő, 1979 (esszé)

 

Fontosabb antológiák:

Holnap, Budai Járás, 1971 (fiatal írók antológiája)

Keleti Golf-áram (válogatta és szerkesztette: Kiss Gy. Csaba és Varga Csaba) Kozmosz, 1976 (irodalmi útirajzok)

Fénykerék, Kozmosz, 1977 (fiatal bolgár költők fordításai)

Olvasótábori kis trakta, 1976 KISZ, HNF OT, 1976

Arion 11, Corvina 1978 (nemzetközi költői almanach)

 

Nyolcvanas évek (jövővízió és új társadalom modell)

Fontosabb saját művek:

Reformvár (társszerző Kamarás István (Magvető, JAK füzetek 7.)

Ne hagyjuk magunkat ISIS 1987 (esszék)

Dunatáji tudósítás, Gondolat 1988 (válogatott írások)

Magyarország eresz alatt, Magvető, 1989 (szociográfia, szociológia)

 

Fontosabb antológiák:

Várostalan falu, Bánlaky Pál, Mózes Lajos, Temesi Ferenc, Varga Csaba, Forrás Könyvek, 1980 (szociográfia Fülöpszállásról)

A szerelemről komolyan, szerkesztette Kamarás István és Varga Csaba, Gondolat, 1985 (tanulmányok)

Egy kisssváros, (A. Gergely András, Kamarás István, Varga Csaba) Művelődéskutató Intézet, 1986 (szociográfia Kiskunhalasról)

Hősök tere, ’88 június 27. (szerkesztette Varga Csaba) Eötvös Kiadó, 1988

A helyi cselekvés (szerkesztette Köles Sándor és Varga Csaba), Magvető, JAK füzetek 38 (lokális fejlesztés)

Siómente Népfőiskola, Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete, 1988 (népfőiskola történet)

Olvasótábor, Tankönyvkiadó, 1979 (magyar közművelődési kísérlet)  

 

Kilencvenes évek (magyar nemzeti stratégia és tudástársadalom alternatíva)

 Fontosabb saját művek:

Hagyomány stratégia, Kapu Könyvek, 1997 (esszék)

Szabadság kísérletek, V-kiadó, 1997 (tanulmányok)

Kagylózene, Kamarás István, Makk Katalin, Varga Csaba (Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1993 (beszélgetések az emberről)

 

Fontosabb antológiák:

A mai világ és a jövő forgatókönyvei (szerkesztette Varga Csaba és Tibori Tímea), Nemzeti Stratégia Könyvek 2020-ig 1. HÉA Stratégiakutató Intézet, MTA Szociológiai Intézet, Magyar Kapu Alapítvány, 1977

Mi a jövő? (szerkesztette Bognár Vilmos, Fehér Zsuzsa, Varga Csaba), Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Országos Rádió és Televízió Testület, HÉA Stratégiakutató Intézet, 1998.

Információs Világjelentés 1997-1998 (szerkesztette Varga Csaba), Információs Társadalom Könyvek 4. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Magyar UNESCO Bizottság, HÉA Stratégiakutató Intézet, 1998.

Két folyóirat kiadása:

Konzervatív Szemle (főszerkesztő Ugrin Emese, szerkesztő Varga Csaba), V-Kiadó,

Zárt Kör (főszerkesztő Varga Csaba), Harmadik Évezred Alapítvány Stratégiakutató Intézete

 

Kétezres évek (metafilozófia, új jövőstratégiák)

Fontosabb saját könyvek:

A legutolsó utolsóesély (társszerző Kiss Endre), Stratégiakutató Intézet, 2001 (tanulmány)

Új elmélethorizontok előtt, Tertia, 2003 (esszék)

A metafilozófia gyönyörűsége, Kairosz, 2008 (filozófia)

Új demokrácia- és államelmélet (társszerző Ugrin Emese), Századvég, 2007 (filozófia)

New theory af state and democracy (Emese Ugrin Emese, Csaba Varga), Institute Strategic Research, 2008

Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélyei, Agroinform Kiadóház, 2000

(tanulmány)

 

Fontosabb antológiák:

Metaelmélet, metafilozófia, (szerkesztette: Varga Csaba), Stratégiakutató Intézet, 2005

A tudás társadalma I-II kötet, Stratégiakutató Intézet, Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002

Unified Theories (eds: Csaba Varga, István Dienes, Richard L. Amoroso), Noetic Advanced Studies Institute USA, Institute Strategic Research, 2008

Intelligens régiók Magyarországon, (szerkesztette Pócs Gyula), AGROINFORM Kiadóhááz, Stratégiakutató Intézet Kht, 2001

Kistérségi sport- és szabadidős stratégia (szerkesztette Varga Csaba), ÖTM Sport szakállamtitkárság 2008

Unified Theories (eds: Csaba Varga, István Dienes, Richard L. Amoroso), Noetic Advanced Studies Institute USA, Institute Strategic Research, 2008 (DVD)

Információs Társadalom Mesteriskola, Unified Theories (eds: Csaba Varga, István Dienes, Richard L. Amoroso), Noetic Advanced Studies Institute USA, Institute Strategic Research, 2002 (DVD)

 

 

Tízes évek (Istenemberré válás és Új Aranykor)

 Fontosabb saját könyvek:

A társadalom felébredése az agóniából, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2011 (tanulmányok)

Szeretetfalva, boldogságváros, Stratégiakutató Intézet, 2015 (jövőtervek)

Istenemberré válás, Stratégiakutató Intézet, 2016 (metafilozófia, új evangélium)

Új Aranykor kapujában, Stratégiakutató Intézet, 2018 (esszék)

Tanítások a Magasságostól, Stratégiakutató Intézet, 2011 (esszék)

Isteni Jelem, a Szerelem, Stratégiakutató Intézet, 2014 (versek)

Isteni Szerelem, a Sorsom, Stratégiakutató Intézet, 2014 (versek)

Isteni Sorsom, a Boldogságom, Stratégiakutató Intézet, 2016 (versek)

Megváltó Szerelem, Stratégiakutató Intézet, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2018 (képes versek albuma)

A magyarság gyógyító és megváltó kollektív tudata, (a filmet szerkesztette: Both Gábor), Stratégiakutató Intézet, 2013 (DVD)

 

Fontosabb antológiák:

Metaelméletek és új paradigmák, (szerkesztette: Garaczi Imre és Varga Csaba), Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2010,

Etika 11, (szerkesztette Varga Csaba), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015 (kísérleti tankönyv) 

 

Húszas évek

Fontosabb saját művek:

Boldog Szerelempár, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2020, képes versek albuma 2.)

Isteni boldogságunk, a Belső Feltámadás, Stratégiakutató Intézet, 2020, (versek)

Gyönyörű újjászületés, Stratégiakutató Intézet, 2020 (költői esszék)

 

Előkészületben: Feltámadás, mosolyogva, Stratégiakutató Intézet (költői esszék I-II.)

Varga Csaba megjelent könyvei